Vi på kunskapsbyrån vill gärna höra Din åsikt och Dina förslag kring följande:

 

Hemsidan

1. Vad tycker du är speciellt bra med vår hemsida?

2. Vad tycker du kan utvecklas/förbättras?

 

Ledarskap/kommunikation

1. Vad kommer den framtida ledaren behöva för utbildning och färdigheter för att lyckas i sitt arbete?

2. Vad stimulerar kreativt tänkande och nya ideér?

3. Vad skulle du vilja ha ytterligare kunskaper i för att förbättra ditt ledarskap?

4. Vilka svårigheter står dagens ledare inför när han/hon skall leda och motivera en grupp?

5. Vad är viktigt att lyfta fram i diskusssioner kring etik och värderingar?

 

Personlig utveckling

1. Är personlig utveckling viktigt? Varför?

2. Vad är personlig utveckling enligt dig?

 

Övrigt

Tyck till om vad du vill