Intellektuellt kapital blir ett allt viktigare konkurrensmedel och måste ständigt stimuleras, engageras och utvecklas. Det handlar inte bara om faktakunskaper utan i allt högre grad även om andra kvaliteter.

Många av dagens unga värderar personlig utveckling, upplevelser, möjlighet att påverka och en kreativ miljö högre jämfört med tidigare generationer. Det innebär att unga idag kommer att välja arbetsgivare som kan erbjuda dem detta. Att stanna i en organisation är inte en självklarhet. Att attrahera och behålla de bästa blir därför en utmaning för alla företag och organisationer.